Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 11(1015) rok XXIII 12. marca 2023 roku.

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Wj 17,3-7;
Psalm: Ps 95, 1-2. 6-7c. 7d-9;
II czytanie: Rz 5,1-2. 5-8;
Aklamacja: Panie Ty jesteś prawdziwie Zbawicielem świata,
daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli (J 4,42. 15);
Ewangelia: J 4,5-42 Lub J 4,5-15. 19b-26. 39a. 40-42;
Pieśni: 701.1; W: 636; Pd; 117; K: 287; U: 282; Z: 343

góra

.

 
Ewangelia:

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.

góra

.

góra

.

Słowem

Ileż to już razy owa kobieta chodziła w swym życiu do tej studni, by zaczerpnąć wody. Zawsze, gdy była spragniona. Każdego dnia kilka razy. Aż pojawił się tam Jezus. Z pewnością często tam kogoś spotykała. Studnia, oprócz rynku, była przecież miejscem spotkań.

Ale dzisiaj siedział Żyd. Samarytankę musiał zaskoczył Jego widok. Jeszcze bardziej musiała się zdumieć, gdy do niej przemó­wił. "Daj Mi pić!" Jezus przełamał wszystkie tabu. Żaden mężczyzna w publicznych miejscach nie zwracał się do kobiety. Tym bardziej Żyd do Samarytanki. A w żadnym wypadku pobożny Żyd do cudzoziemki, i to o takiej sławie.

Samarytance musiał wydawać się zuchwalcem. Nadto okazało się, że zna ją i jej problemy. Bóg jeden wie skąd. "Przychodzisz tu stale po wodę, ale nie ugasisz swego pragnienia! Ja jednak dam ci wody do picia i nie będziesz już pragnęła na wieki!" Jezus ukazuje jej, jak monotonne jest jej życie, tak jak wieczne chodzenie po wodę. Nie ma znaczenia, ilu mężczyzn pojawi się w jej życiu: są przecież powrotem wciąż tego samego.

Teraz Jezus mówi jej o Bogu. Tylko tak wzrasta wiara. Tylko tak wzrasta Kościół - dzięki mówieniu sobie o Bogu. Pragnienie przychodzi wraz z piciem. Im dłużej Jezus mówił, tym większe czuła pragnienie. Im bardziej była spragniona życia, tym bardziej tęskniła za prawdziwą miłością, za spełnieniem.

Kościół wzrasta, gdy ludzie opowiadają o Bogu. Samarytanka powróciwszy do domu, opowiedziała innym o mężczyźnie przy studni. Wówczas i inni zapragnęli posłuchać Jezusa i poprosić Go, by z nimi pozostał. Rozpal w nas wielkie pragnienie życia, Panie, i wzbudź w nas odwagę przełamywania tabu.

Bernd Kaut

Parafianin Nr 9 (192) rok V 27 lutego 2005 rok.

góra

.

Najpierw rozmowa

która przypomina łańcuch nieporozumień. Ale Jezus i kobieta nie mówią obok siebie, lecz rozmawiają z sobą. Branie i dawanie, które staje się źródłem wiary.

góra

.

Człowiek pyta:

Mojżesz rzekł Bogu: Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?

(Wj 3,13)

A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, mówiąc,
że Pan nie ukazał mi się wcale?

(Wj 4,1)

* * *

ZGODA

Wtenczas tylko rzetelnie pogodzisz się z wrogiem,
Jeśli ty i wróg pierwej zgodzicie się z Bogiem.

Adam Mickiewicz

* * *

Napełniaj bak, jak jest opróżniony w trzech czwartych.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

góra

.

Refleksja

"Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!".

Wielu księży, pracujących w parafiach i różnego rodzaju duszpasterstwach środowiskowych, mogłoby przytoczyć rozmaite sytuacje, w których ludzie ochrzczeni, ale w gruncie rzeczy z Kościołem niezwiązani, niepraktykujący, rzadko przystępujący do sakramentów świętych, nagle, pod wpływem bezpośrednio do nich skierowanej prośby o pomoc, radykalnie się zmieniali. Ta jedna prośba, dzięki której zostali wydobyci z anonimowości, odmieniła ich życie. Odkrycie, że ksiądz ich potrzebuje i że mają coś do zrobienia w swojej parafii, pozwoliło im - mówiąc z pewną przesadą - odnaleźć swoje miejsce w Kościele.

Przy studni Jakuba, o której czytamy dziś w Ewangelii, dzieje się coś podobnego. Ten, który może dać i zrobić dużo więcej niż kobieta jest sobie w stanie wyobrazić, staje się Tym, który prosi. I właśnie ta prośba staje się początkiem czegoś nowego w życiu Samarytanki. Wydawało się bowiem, że z powodu grzesznego życia wszyscy ją odrzucili. Jej życie straciło sens. A tu nagle jest Ktoś, kto jej potrzebuje.

Tak współczesne powroty do Kościoła, jak i historia Samarytanki z dzisiejszej Ewangelii należą do tych, które pokazują, jak dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Zamiast długich i zawiłych dyskusji, przekonywania, czy nawet straszenia, pojawia się zwykła ludzka prośba, której ktoś zupełnie się nie spodziewa.

Dziwne są niekiedy drogi nawrócenia. Ważne, byśmy naszą mądrością, wyższością, raptownymi sądami i przekonaniem, że wszystko wiemy i na wszystkim się znamy, nie stawiali nikogo na straconej pozycji. Jezus przy studni czeka na każdego. Każdego potrzebuje. I wszystkim pragnie dać wody żywej.

ks. Dariusz Madejczyk

Parafianin Nr 12 (615) rok XIV 23 marca 2014 roku.

góra

Lud na pustyni zapragnął wody, tej dla ciała, by móc żyć. Staje z tym roszczeniem przed Mojżeszem, a ten czyni cud i wyprowadza ją ze skały. Samarytanka idzie do studni po wodę, tak jak to czyni każdego dnia, a tam spotyka Jezusa, który daje jej żywą wodę. Daje jej siebie, przywraca prawdziwe spojrzenie na własne życie. Woda od Jezusa nie tylko poi, ale i obmywa. Jezus staje się źródłem.

O. Tomasz Zamorski OP, "0remus" Wielki Post 2008

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1015b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.