Wspólne prośby

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy,
która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz,
z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp
z naszymi wspólnymi prośbami.
Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań,
przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.
Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej, pomagaj nam nieustannie.

K. Tyś naszą ucieczką, o Pani!

W. Pomocą w ucisku i smutku!

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, za matkę, nieustannie pomagać gotową, dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

następna strona

Powrót