.

160 . Alleluja! Jezus żyje.
On, co za nas życie dał.
Już Go grobu noc nie kryje.
Jak powiedział, zmartwychwstał.
Nućmyż Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.

Wraca z otchłani z jeńcami.
Śmiercią skruszył śmierci grot.
Piekło ściele pod stopami.
Trzyma klucz do nieba wrót.
Nućmyż Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.

Wesel się, Królowo nieba.
Żyje Syn Twój, żyje Pan.
Radość z Nim Ci dzielić trzeba.
Słońcem każda z Jego ran.
Zanuć Jemu pienia chwały:
Witaj, Jezu zmartwychwstały!
Alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja.

* * *

161 . Alleluja, alleluja, alleluja.
O, dniu radosny,
pełen chwał!
Dziś Jezus Chrystus z grobu wstał.
Nam zmartwychwstania przykład dał.
Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.
Cieszymy się, bo tak chce Pan.
Za winy nasze okup dan,
Skończony już niewoli stan.
Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.
W ten święty łask i chwały dzień
Niech płynie zew radosnych pień,
I serca ujrzą chwały cień.
Alleluja.

Alleluja, alleluja, alleluja.

* * *

162 . Alleluja, żyje Pan, powstał z grobu z brzaskiem dnia.
Zaśpiewajmy z głębi serc, z całym światem nową pieśń.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Dla nas hańbę krzyża zniósł, poniósł mękę, przyjął grób.
Dziś na nowo cieszy nas jasny zmartwychwstania blask.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

Zwyciężyła Pańska moc, już skończona grzechu noc.
Nadszedł już zwycięstwa dzień, cieszmy się, śpiewajmy w nim.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

* * *

163 . Alleluja!
Żyw już jest
śmierci Zwyciężyciel.
Dziś z grobu swego powstaje
Chrystus, nas grzesznych Wybawiciel,
Wieczny nam żywot nastaje.
(: Niech więc brzmi dziś ziemia cała:
Bądź Zbawcy wieczna cześć, chwała
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja!
Na krótko odpocząwszy sobie
Po ciężkim bolesnym boju,
W swym cichym i spokojnym grobie,
W niezamąconym, spokoju.
(: Z snu się przebudził ziemskiego,
Wrócił do Ojca swojego
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja!
Powstał w swym przechwalebnym ciele,
Wszystko wskroś przenikającym.
Z Nim wstały radość i wesele
Na ziemi przemijające.
(: Gdy chciał, proch ten ziemski zrzucił
I znów do Ojca powrócił
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja!
Najgłówniejsze dzieło wykonał:
Całego świata zbawienie.
Niedowiarstwom ich moc odebrał,
A błędom dał oświecenie.
(: Utwierdził Ewangelię.
Głosić ją kazał wszem ludom
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja!
Na silnej skale już spoczywa
Chrystusa wiary ustawa.
Gdy chrześcijan dzień się zaćmiewa,
Nowe im światło nastawa.
(: Do nieba Jezus wiedzie ich
W nagrodę mąk i trudów swych
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

Alleluja!
Już Jezus Chrystus zmartwychpowstał.
Chrześcijaninie, raduj się,
Że ciało twoje znów ożyje.
Zwycięzca śmierci wskrzesi je,
(: Wprowadzi za trudy, znoje
Do chwały w niebios podwoje
:).
Alleluja, alleluja, alleluja.

* * *

164 . Chrystus zmartwychwstań jest.
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy z martwych powstać,
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja.

Leżał trzy dni w grobie,
Dawszy przebić sobie
Bok, ręce, nogi obie
Na okup, duszo, tobie.
Alleluja.

Trzy Maryje poszły,
Drogie maści niosły.
Chciały Chrystusa pomazać,
Jemu cześć i chwałę dać.
Alleluja.

Gdy na drodze były,
Tak sobie mówiły:
"Jest tam kamień niemały,
A któż nam go odwali?"
Alleluja.

Powiedz nam, Maryjo,
Gdzieś Pana widziała?
Widziałam Go po męce.
Trzymał chorągiew w ręce.
Alleluja.

Gdy nad grobem stały,
Rzekł im anioł biały:
"Nie bójcie się, dziewice,
Ujrzycie Boże lice".
Alleluja.

"Jezusa szukacie?
Tu Go nie znajdziecie.
Wstał-ci z grobu swojego.
Powiedzcie braciom Jego".
Alleluja.

Maryja z radością
Nad cudną nowością
Do apostołów spieszy,
Zasmuconych tak cieszy:
Alleluja.

"Już Mistrza naszego
Widziałam żywego.
Do Galilei idźcie,
Tam-ci Go zobaczycie".
Alleluja.

Łukasz z Kleofasem
Szli wieczornym czasem
Obaj do miasta Emaus.
Spotkał-ci ich Pan Jezus.
Alleluja.

Śpiewajmyż weseli
Jak w niebie anieli.
Czegośmy pożądali,
Tegośmy doczekali.
Alleluja.

* * *

165 . Dziś Chrystus, Król wiecznej chwały,
Wiedzie triumf okazały.
Ozdobny w ślicznej koronie,
Odbiera cześć na Syjonie.
Alleluja, alleluja.

Śmierci, gdzież moc teraz twoja?
Kędy twa, szatanie, zbroja?
Naszedł mocniejszy zbrojnego
Mocarza i wziął łup jego.
Alleluja, alleluja.

Jezu mój, na wieczne lata
Tyś ozdobą tego świata.
Z łaski przypuść nas do Twego
Zwycięstwa nieśmiertelnego.
Alleluja, alleluja.

* * *

166 . Nie zna śmierci Pan żywota,
Chociaż przeszedł przez jej wrota.
Rozerwała grobu pęta
Ręka święta.
Alleluja.

Adamie, dług twój spłacony,
Okup ludzki dokończony.
Wnijdziesz w niebo z szczęśliwymi
Dziećmi swymi.
Alleluja.

Próżno, żołnierze, strzeżecie.
W tym grobie Go nie znajdziecie.
Wstał, przeniknął skalne mury
Bóg natury.
Alleluja.

On znowu na ludzkie plemię
I na miłą patrzy ziemię,
Jak drogo dzisiaj przybrana
Kosztem Pana.
Alleluja.

Przez Twe święte zmartwychwstanie
Z grzechów powstać daj nam, Panie.
Potem z Tobą królowanie.
Alleluja.
Alleluja.

* * *

.

Sekwencja

167 . Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Maryjo, Ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy.
O, Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

* * *

168 . O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój.
Tyś jest Królem chwały. Wieczny triumf Twój.
I my żyć będziemy wiecznie z Panem wraz.
W niebo się wzniesiemy, gdy On wezwie nas.
O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój.
Tyś jest Królem chwały.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.

Gdy Go błagamy, nie ukarze nas.
W Nim swe życie mamy, On miłuje nas.
Ciesz się, że lud Pana w Królu - Zbawcę ma.
Wierność przezeń dana po wiek wieków trwa.
O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój.
Tyś jest Królem chwały.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.

Cóż nas odłączy od miłości tej?
Głód, miecz, przeciwności? Chwile śmierci mej?
Jam światłości dziecię, cóż przerazi mnie?
Jemu ufam przecie, więc nie boję się.
O, Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój.
Tyś jest Królem chwały.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.
Wieczny triumf Twój.

* * *

169 . Otrzyjcie już łzy, płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Darmo kamień wagi wielkiej wrodzy na grób wtoczyli.
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic pieczęć, straż i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury. Nie zna żadnej zapory.
Straż zdjęta trwogą upada i prawie sobą nie włada.
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Salome i dwie Maryje w grobie czasu rannego
Słyszały głos: "Pan wasz żyje, tu tylko odzież Jego.
Idźcie i to wszystko, coście widziały, uczniom ogłoście".
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Do Emaus dwaj uczniowie idący, smutni srodze,
Zatopieni z Nim w rozmowie, nie poznali Go w drodze,
Aż gdy chleb im błogosławił i tak zdumionych zostawił.
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Także Pan i Magdalenie żywy widzieć się daje,
Która słodkie to widzenie głośno wszędzie wyznaje:
"Jezus zmartwychwstał prawdziwie, który cierpiał był zelżywie".
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

Bądźmy przeto zapewnieni, że choć wszyscy pomrzemy,
Z grobu kiedyś obudzeni, także zmartwychwstaniemy.
I że potem już bezpiecznie z Bogiem żyć będziemy wiecznie.
Alleluja, alleluja. Niechaj zabrzmi: Alleluja.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..