.

Śpiewy pozaliturgiczne

800 . Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Maryjo, Matko ma.
Przyjmij dzięki, Matko moja, bo wielka dobroć Twa.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz,
Pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz, * Pobłogosław mnie.

Dziś do Ciebie przychodzimy,
Ty witasz dzieci swe.
Biednym, smutnym, zrozpaczonym
Ty dajesz łaski swe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz,
Pobłogosław wszystkie dzieci Twe.
Matko, ja wielbię Cię, Matko, ja kocham Cię,
O, Matko, spójrz, * Pobłogosław mnie.

* * *

801 . Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
By niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci.
Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak Ona.
Matka, która wszystko rozumie,
Sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.

* * *

802 . Ciągle zaczynam od nowa,
Choć czasem w drodze upadam.
Wciąż jednak słyszę te słowa:
Kochać, to znaczy powstawać.
Chciałem Ci w chwilach uniesień
Życie poświęcić bez reszty.
Spójrz, moje ręce są puste.
Stoję ubogi, ja, grzesznik.
Przyjm jednak małość mą, Panie.
Weź serce me, jakie jest.

Jestem jak dziecko bezradne,
Póki mnie ktoś nie podniesie.
Znów wraca uśmiech na twarzy,
Gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy.
Wiem, że wystarczy Ci, Panie,
Dobra choć słaba ma wola.
Z Tobą mój duch nie ustanie.
Z Tobą wszystkiemu podołam.
Szukam codziennie Twej twarzy,
Wracam w tę noc pod Twój dach.

Zakończenie:
Teraz już wiem, jak Cię kochać.
Przyjm moje "teraz", o, Panie.
Dziś rozpoczynam od nowa,
(: Bo kochać, to znaczy powstawać :).

* * *

803 . Ciągły niepokój na świecie,
Wojny i wojny bez końca.
Jakże niepewna jest ziemia
Jękiem i gniewem drgająca.
Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam,
Nie tak, jak daje dzisiaj świat,
Powiedział do nas Pan.

Ciągły niepokój w człowieku,
Ucieczka w hałas, zabawy.
Szukamy wciąż nowych wrażeń,
A w głębi ciszy pragniemy.
Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam,
Nie tak, jak daje dzisiaj świat,
Powiedział do nas Pan.

Pokój budować na co dzień
W sobie, w rodzinie, przy pracy.
Nasze mozolne wysiłki
Pan swoją łaską wzbogaci.
Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam,
Nie tak, jak daje dzisiaj świat,
Powiedział do nas Pan.

Błogosławiony jest człowiek
Pokój niosący dokoła,
Słowom Chrystusa wierzący,
Których nic zmienić nie zdoła.
Pokój zostawiam wam,
Pokój mój daję wam,
Nie tak, jak daje dzisiaj świat,
Powiedział do nas Pan.

* * *

804 . Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.
Za wieczorną tę pieśń i za krojony chleb,
Za przyjacielską dłoń
Dziękuję Ci, Boże.

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.
I za wieczorny dzwon, za wiosenny strój łąk,
Za ogrodowy kwiat
Dziękuję Ci, Boże.

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.
Za świeży zapach lip, za cichy wiatru szept,
Za nadchodzącą noc
Dziękuję Ci, Boże.

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.
Za złote łany zbóż, za tęczę pełną barw
I za wszystko, co mam,
Dziękuję Ci, Boże.

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.
Za niebo pełne gwiazd, za szybki ptaka lot,
Za to, żeś stworzył nas,
Dziękuję Ci, Boże.

Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o, Panie.

* * *

805 . Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc :).
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

(: Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię :):
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień.
Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl.

(: W cichym mroku i w mgle, Panie mój, wołam Cię :):
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

* * *

806 . Czekam na Ciebie, dobry Boże,
Przyjdź do mnie, Panie, pospiesz się.
Niechaj Twa łaska mi pomoże.
Chcę czystym sercem przyjąć Cię.
Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

Wśród licznych trosk i niepokojów,
Kiedy już sił nie starcza nam,
Karmisz nas, Panie, swoim Ciałem.
Tyś nasza Moc, nasz Bóg i Pan.
Przyjdź do mnie, Panie, mój dobry Boże,
Przyjdź i nie spóźniaj się.
Przyjdź do mnie, Panie, przyjdź z łaską swoją,
Przyjdź i nie spóźniaj się.

* * *

807 . Dziękuję Bogu dziś,
Że nas zjednoczyć chciał.
W modlitwie mojej radość brzmi.

Jestem pewien, że ten sam, co rozpoczął w nas swe dzieło,
Przyjdzie je dopełnić w dniu Chrystusa Pana.

Dziękuję Bogu dziś,
Że nas zjednoczyć chciał.
W modlitwie mojej radość brzmi.
Ta miłość, którą Pan chciał napełnić moje serce,
Jest miłością zaszczepioną w Duchu Świętym.

Dziękuję Bogu dziś,
Że nas zjednoczyć chciał.
W modlitwie mojej radość brzmi.
Tak pragnę, aby więź między nami mogła wzrastać.
Byśmy czystym sercem mogli czekać Pana.

Dziękuję Bogu dziś,
Że nas zjednoczyć chciał.
W modlitwie mojej radość brzmi.
Niech Jezus da nam wzrost i napełni wszelkim dobrem,
By modlitwa nasza była miła Bogu.

Dziękuję Bogu dziś,
Że nas zjednoczyć chciał.
W modlitwie mojej radość brzmi.

* * *

808 . Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan.
Weselmy się, weselmy się i radujmy się nim i radujmy się nim.
Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.
Weselmy się i radujmy się nim.
Dzisiaj jest dzień, dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan.

Można też śpiewać:

Oto jest dzień ...

* * *

809 . Gdy klęczę przed Tobą,
Modlę się i składam hołd.
Weź ten dzień, uczyń go Twym i we mnie miłość wznieć.
Ave, Maria, Gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta Tu.

Wszystko Tobie daję,
Każdy sen i każdą myśl.
Matko Boga, Matko moja,
Wznieś je przed Pana tron.
Ave, Maria, Gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta Tu.

Gdy klęczę przed Tobą,
Widzę Twą radosną twarz.
Każda myśl, każde słowo
Niech spocznie w dłoniach Twych.
Ave, Maria, Gratia plena,
Dominus tecum, Benedicta Tu.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..