.

850 . Usłysz Bożej Matki głos, która wzywa dzisiaj nas.
Chce u Syna znów wyprosić cud przemiany serc.
Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się słowo Boże stanie ciałem w każdym z nas.

Serce ludzkie dręczy głód, ciągle szuka, gdzie jest Bóg.
Naucz, Matko, jak powtórzyć betlejemską noc.
Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się słowo Boże stanie ciałem w każdym z nas.

Bóg ukochał w Synu świat, chce zamieszkać w każdym z nas.
Naucz, Matko, jak zbudować Bogu w sercu dom.
Uczyńcie, co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn.
Niech się słowo Boże stanie ciałem w każdym z nas.

* * *

851 . W Judei szalał wiatr nad nocą ludzkiej winy,
Kiedy zadziwił świat swym przyjściem Bóg jedyny.
Zabrakło wielkich słów, spóźnili się królowie,
Uwierzyć nie chciał nikt, przybiegli pastuszkowie.
Rodzisz się w stajni, mały Jezu.
Cóż mogę Ci dać?
Wyciągnij szybko zmarzłe rączki,

(: Chcę żarem serca je grzać :).

Dziś taka sama noc i wiatr jak niegdyś wieje.
To niebo daje znak, by ruszać do Betlejem.
Choć machnie ręką ktoś, minęły wieki całe,
Pospieszę, ile sił, by oddać Panu chwałę.
Rodzisz się w stajni, mały Jezu.
Cóż mogę Ci dać?
Wyciągnij szybko zmarzłe rączki,

(: Chcę żarem serca je grzać :).

* * *

852 . Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.

Napełnij serce swoje tym kosztownym nasieniem,
(: A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi :).

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
(: Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa :).

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.

* * *

853 . Wspaniały Dawco miłości,
Składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko co mamy, Choć i tak
To od wieków jest Twoje, Twoje.

* * *

854 . Wy jesteście na ziemi światłem mym :),
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was (w nas) i chwalili Ojca, który w niebie jest.

(: My jesteśmy na ziemi światłem Twym :),
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was (w nas) i chwalili Ojca, który w niebie jest.

(: Matko, pomóż na ziemi światłem być :),
Aby ludzie widzieli dobre czyny w was (w nas) i chwalili Ojca, który w niebie jest.

.

Wywyższamy Cię

855 Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy Panie mój, Królu mój.
Panie, Twój tron wznosi się nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś Najwyższy, Panie mój, Królu mój.
(: Wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, wywyższamy Cię, Boże nasz! :)

Zakończenie:
Panie, Twój tron wznosi się.

* * *

856 . Zapada zmrok, już świat ukołysany.
Znów jeden dzień odfrunął nam jak ptak.
Panience swej piosenkę na dobranoc zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia.

I chociaż wnet ostatnie światła zgasną,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
Uśpionym wsiom, ukołysanym miastom,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.

A ludzkim snom błogosław dłonią jasną
I oddal od nich cień codziennych trosk.
A tym, co znów nie będą mogli zasnąć,
Panienko, daj szczęśliwą, dobrą noc.

A komu noc czuwaniem jest niełatwym,
Na czas bezsenny siłę daj i moc.
I tym, co zasną dzisiaj raz ostatni,
Maryjo, daj szczęśliwą, dobrą noc.

Zasypia świat piosenką kołysany.
Odpłynął dzień, by jutro wrócić znów.
Uśmiecham się do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpiękniejszych snów.

* * *

857 . Zbawienie przyszło przez krzyż.
Ogromna to tajemnica.
Każde cierpienie ma sens.
Prowadzi do pełni życia.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat kolejny już wiek.

Codzienność wiedzie przez krzyż
Większy, im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat kolejny już wiek.

Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic,
Wobec tak wielkiej miłości.
Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat kolejny już wiek.

* * *

858 . (: Zjednoczeni w Duchu, zjednoczeni w Nim :).
Módlmy się, aby jedność stale odnawiała nas.
Aby świat mógł rozpoznać uczniów Chrystusa w nas.
Aby świat cały ujrzał miłość w nas.

(: Wraz z innymi pójdziemy, podaj mi swoją dłoń :).
Wszystkim głosić będziemy tę radosną dla nas wieść,
Że nasz Pan idzie z nami, że nasz Pan z nami jest.
Że nasz Pan na tym świecie z nami jest.

(: Chcemy razem pracować, chcemy złączyć swój trud :),
By nie stracić tej łaski, którą Pan obdarzył nas.
Aby strzec swej godności, aby strzec duszy swej,
Żeby człowiek zachował godność swą.

(: Niechaj Ojcu brzmi chwała, który stworzył ten świat :).
Chwała bądź i Synowi, który Zbawcą naszym jest.
I Duchowi Świętemu, który jednoczy nas,
W wielką, Bożą rodzinę łączy nas.

* * *

859 . Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan.

Zmartwychwstał, jak zapowiedział,
Ojca wszechmocą życiu zwrócony.
Zmartwychwstał Pan, Żywe Słowo,
Abyśmy życie mieli przez Niego.

Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan.
Zmartwychwstał. Miłość wcielona,
Nam, grzesznym ludziom, przez Ojca dana.
Zmartwychwstał - Chrystus Zwycięzca,
By mógł zwyciężać nawet najsłabszy.

Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan.
Zmartwychwstał, by Pocieszyciel,
Duch, Ogień, Światło mógł być zesłany.
Zmartwychwstał, zostawił siebie,
Abyśmy byli zawsze jednością.

Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał Pan. Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja! Zmartwychwstał Pan.

* * *

860 . Zwiastunom z gór, stopom ich cześć, bo niosą nam radosną wieść,
Tę wieść:
Pokoju dar wśród życia dróg. Przychodzi już władać Bóg.
Królem Bóg!
(: Królem Bóg!
Królem Bóg!
:)

.

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..