Kościół w Internecie

MILENA KINDZIUK

Jan Paweł II wydał pierwsze w historii Watykanu Orędzie na temat Internetu. "Jest to zachęta dla Kościoła, by wykorzystywał to narzędzie jako nowoczesną formę ewangelizacji i przełamał wszelkie lęki i niepokoje z tym związane" - mówi o. Adam Schulz, rzecznik Episkopatu Polski

"Kościół bardzo szybko przyswoił sobie język cyberprzestrzeni" - uważa ks. Józef Kloch, prezes "Opoki". To dobry znak, bo otwierają się w ten sposób szansę przybliżenia do wiary także ludzi obojętnych religijnie albo wręcz niewierzących. Dla chrześcijan może to być doskonała pomoc duchowa, swoiste rekolekcje, jak również forma poszerzenia wiedzy.

"Kościół podchodzi do tego nowego medium z realizmem i zaufaniem" - czytamy w Orędziu Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. Zdaniem o. Schulza, Ojciec Święty ma świadomość, że Internet jest narzędziem, które ma służyć człowiekowi, nie stanowi natomiast celu samego w sobie. Internet może być formą pewnego uzupełnienia (pomoc w zdobywaniu informacji), a nie zachętą do tego, by mógł z czasem zastąpić życie sakramentalne, liturgiczne. Jak wynika z Orędzia, Internet nie może też nauczyć człowieka wartości, nie będzie kreował postaw, nie wskaże, jak wcielać w życie normy moralne, jak żyć przykazaniami. "Dlatego tak ważne jest, by z Internetu korzystać umiejętnie, z wielką rozwagą, by umieć dostrzegać takie informacje, na które warto zwrócić uwagę" - mówi o. Schulz.

Fakt, że przez Internet ludzie zwielokrotniają swoje kontakty, w niewyobrażalny sposób otwiera cudowne możliwości do rozgłaszania Ewangelii. Jest jednak także prawdą, że relacje międzyludzkie za pośrednictwem środków elektronicznych nie mogą nigdy zastąpić bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego, koniecznego dla prawdziwej ewangelizacji.

(Orędzie papieskie, pkt 5)

.

Dla Kościoła nowy świat cyberprzestrzeni jest wezwaniem do wielkiej przygody wykorzystania swego potencjału do głoszenia przesłania Ewangelii. Wezwanie to jest w samym sercu tego, co znaczy u początku nowego tysiąclecia podążać za wezwaniem Pana, aby "wypłynąć na głębię". Duć in altum.

(Orędzie papieskie, pkt 2)

Papież zaprasza w Orędziu do dyskusji: W jaki sposób należy korzystać z Internetu, jak ma on służyć "globalizacji rozwoju ludzkiego i solidarności", także kulturze dialogu i pojednania. Jan Paweł II zastanawia się również, jak sprawić, by "z galaktyki obrazu i dźwięku wyłoniła się twarz Chrystusa". "Tylko wtedy, gdy świat tę twarz w Internecie ujrzy, będzie on środkiem ewangelizacji" - stwierdza o. Schulz. To właśnie jest cel ewangelizacji i to uczyni Internet prawdziwie ludzką przestrzenią, bowiem - "gdzie nie ma miejsca dla Chrystusa, nie ma też miejsca dla człowieka"
- pisze Ojciec Święty.

Orędzie dotyczące, Internetu Papież wydał na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Zostało zaprezentowane w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. Jak stwierdza o. Schulz, jest to pierwszy tak poważny głos Kościoła na "tak" dla Internetu. Wszystkie poprzednie dokumenty Stolicy Apostolskiej poświęcone mediom dotyczyły bardziej ogólnych kwestii. Wkrótce ukażą się kolejne dokumenty na ten temat, najbliższy ma poruszać problem etyki w Internecie.

Znamienne jest też, że pierwsze inspiracje wykorzystania sieci przez Kościół wyszły z Watykanu: od Joaquina Navarro-Vallsa, rzecznika Stolicy Apostolskiej, i abp. Johna Foleya. W Polsce po raz pierwszy zastosowano Internet do przekazania informacji religijnej w 1995 r., podczas pielgrzymki Papieża w Skoczowie, na terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Właśnie ta diecezja jako pierwsza w kraju miała swoje strony internetowe.

Potem powstała stała strona internetowa Katolickiej Agencji Informacyjnej oraz serwisy: "Mateusz", "Opoka", "Katolik" i - ostatnio - "Tu jest bosko" (salezjańska oferta dla młodzieży) "Wszystkie te strony stanowią ciekawą propozycję dla współczesnego człowieka, ale są również pewnym wyzwaniem" - mówi o. Schulz. Bo człowiek sam musi odnaleźć się w bogactwie informacji i wypracować wobec nich własne stanowisko - co jest warunkiem właściwego korzystania z Internetu.

Tygodnik "Niedziela" Nr 9/2002

<< do przeglądu prasy