KOLONIA 2005

Spotkania Jana Pawła II z młodzieżą to swoisty fenomen tego Pontyfikatu. To objawienie Kościoła młodego, Kościoła nadziei.

Papież znowu
zaprasza młodych

MILENA KINDZIUK

Już można się zgłaszać na XX Światowy Dzień Młodzieży w Kolonii.

- Spodziewamy się ok. 800 tys. uczestników, ale przyjmiemy więcej - zapowiedział na konferencji w Warszawie ks. Ulrich Hennes, sekretarz niemieckiego Komitetu Organizacyjnego.

- Światowe Dni Młodzieży nie są oderwanymi epizodami w życiu Kościoła, stanowią ruch, który przynosi niezwykle bogate owoce - wyjaśniał abp Stanisław Ryłko, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich.

Katedra w Kolonii

PRZYGOTOWANIA

Światowy Dzień Młodzieży otworzy Ojciec Święty Jan Paweł II, który przybędzie łodzią na brzeg Renu. Odbędzie się on wprawdzie dopiero w sierpniu 2005r. ale już teraz zaczynają się przygotowania.

- Za każdym razem na spotkaniach młodych z Papieżem widzimy, że obecny jest Duch Święty - stwierdził abp Stanisław Ryłko. Jego zdaniem, ŚDM to objawienie Kościoła młodego, Kościoła nadziei, a zarazem miejsce szczególnego dialogu z młodzieżą. To wielki program ewangelizacji młodych przez młodych.

- ŚDM to nie tylko wielkie święto, ale poważne duchowe zadanie - podkreślał bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz młodzieży. Ks. Ulrich Hennes z Niemiec poinformował, że organizatorzy oczekują 800 tys. osób. - Ale będziemy przygotowani, jeśli przybędzie ich więcej - zapewnił. Spodziewa się na razie m.in. 100 tys. Hiszpanów, 80 tys. Włochów i 50-60 tys. Francuzów. Ilu będzie Polaków - jeszcze nie wiadomo. Natomiast ks. Grzegorz Suchodolski, dyrektor Krajowego Biura Organizacji XX ŚDM, ocenia, że programem duchowym zostanie w Polsce objętych ok. miliona młodych ludzi.

JAK TRZEJ KRÓLOWIE

Wszystkie Światowe Dni Młodzieży - według zamysłu Ojca Świętego - podejmują pewną myśl biblijną. Hasłem najbliższego spotkania są słowa z Ewangelii: Przybyliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Jest to tradycyjne zawołanie Trzech Króli, którzy przybyli ze Wschodu do narodzonego Jezusa Hasło wiąże się z miejscem ŚDM - słynna późnogotycka katedra w Kolonii stanowi bowiem miejsce kultu Mędrców ze Wschodu.

Duchowe przygotowania do XX Dnia Młodzieży obejmują sześć etapów, rozłożonych na poszczególne okresy roku liturgicznego. Rozpoczną się w październiku br. - od pytania o Chrystusa. W Adwencie młodzi będą pytać o prawdę, potem o odwagę, w Wielkim Poście - o miłość, w czasie Wielkanocy - o powołanie i charyzmat, wreszcie o jedność. Na każdy z etapów składa się konferencja tematyczna, praca w małych grupach, propozycja celebracji liturgicznej (np. nabożeństwa wyboru Chrystusa, wyznania wiary, Drogi Krzyżowej itd.) i darów duchowych, które zostaną złożone na ręce biskupów diecezjalnych w Niedzielę Palmową, a następnie przekazane Ojcu Świętemu.

- Naśladując Trzech Króli, czczonych w kolońskiej katedrze, młodzież złoży także dar dodatkowy, fundując w miarę swych możliwości ornaty i naczynia liturgiczne dla diecezji katolickich w Rosji i Kazachstanie - mówi ks. Suchodolski.

Przygotowane również zostały konspekty dziesięciu katechez dla uczniów szkół średnich 10 rad Chrystusa na drogę do Kolonii, opartych na słowach Chrystusa według Ewangelii. Ważnym wydarzeniem podczas pobytu młodzieży w diecezjach niemieckich będzie tzw. Dzień Społecznego Zaangażowania. Hasłem tego Dnia są słowa: Underconstruction - budujcie wraz z nami sprawiedliwy świat!. Odnosi się ono bezpośrednio do słów Jana Pawła II, który w zaproszeniu na XX ŚDM w Kolonii powiedział m.in.: "Współtwórzcie cywilizację miłości i sprawiedliwości!".

POTRZEBNI WOLONTARIUSZE

Znane są już również koszty udziału w XX Światowym Dniu Młodzieży w Kolonii. Komitet Niemiecki podał do wiadomości oficjalną cenę pakietu pielgrzyma. Pełny pakiet, obejmujący okres od 15 do 21 sierpnia 2005 r., będzie kosztował 169 euro. Aby do Kolonii mogło przybyć jak najwięcej młodzieży, organizatorzy pomyśleli o udzieleniu rabatu krajom uboższym. W tym celu dokonali podziału wszystkich krajów, w zależności od ich zdolności finansowej, na trzy grupy: A, B i C. Polska została włączona do krajów grupy B i otrzymała 20 proc. zniżki. Każdy uczestnik polskiej grupy, w ramach opłat rejestracyjnych, otrzyma w lipcu 2005 r. tzw. polski pakiet, w skład którego wejdą m.in.: koszulka, czapeczka, chusta, identyfikator, "Vademecum pielgrzyma", książka i płyta CD poświęcone ŚDM.

Podczas XX ŚDM w Kolonii przewidziana jest obecność 20 tys. wolontariuszy. Polska otrzymała 2 miejsca na tzw. wolontariat roczny oraz 300 miejsc na wolontariat miesięczny (sierpień 2005). Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest zaangażowanie w życie Kościoła, dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, ukończony 18. rok życia i pełna dyspozycyjność czasowa. Konieczny jest również list polecający od swojego duszpasterza oraz udział w jednym z trzech spotkań kwalifikacyjnych: w Poznaniu - 24 października, w Krakowie - 14 listopada, w Warszawie - 21 listopada. Zgłoszenia kandydatur przyjmowane są drogą internetową, pod adresem:

www.sdm.org.pl

Wolontariuszom organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, bilet komunikacji miejskiej, ubezpieczenie oraz dużo pracy; dojazd do Kolonii - na własny koszt.

Tygodnik "niedziela" Nr 28 - 11 lipca 2004r

<< do przeglądu prasy
.