.

Przyjaciel Dzieciątka

VICENTE CARDUCHO

"Wizja św. Antoniego z Padwy",
olej na płótnie, 1631, Ermitaż, Sankt Petersburg

Powiększenie Świętego Antoniego przedstawia się zwykle z małym Jezusem na rękach. To dlatego, że według tradycji pewnej nocy Dzieciątko odwiedziło Antoniego, ucałowało i powiedziało, jak bardzo go kocha. Ślad tej tradycji zachował się w litanii do św. Antoniego: "Święty Antoni, przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus, módl się za nami".

Obraz Vicente Carducho jest ilustracją tej niezwykłej chwili. Złote, nadnaturalne światło spływa na postać świętego. Jezus właśnie opuścił jego ramiona i powraca w kierunku swej Matki. Z obu stron w chmurach siedzą aniołowie, przygrywający na różnych instrumentach.

Obraz składa się jakby z dwóch rzeczywistości - ziemskiej i niebiańskiej. Skąpani w złotym świetle Jezus, Matka Boża i aniołowie to świat niebiański - wizja świętego. Granicą między światem niebiańskim a ziemskim jest widoczna w tle poręcz balustrady. Wszystko co znajduje się poniżej jest częścią wyposażenia pokoju Antoniego. Oczywiście nie są to przypadkowe przedmioty. Książka leżąca na stole przypomina o tym, że święty był człowiekiem uczonym, a wazon z liliami - symbolem czystości - wskazuje na jego pełne cnót życie. Zarówno książka, jak i lilie należą, podobnie jak franciszkański habit, do najczęściej malowanych przez artystów atrybutów świętego. Nawet w litanii do niego czytamy: "Święty Antoni, lilio czystości, módl się za nami".

Lewitujący Antoni znajduje się pomiędzy światem niebiańskim i ziemskim. Jest bowiem człowiekiem świętym, który po śmierci znajdzie się blisko Boga.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 23 - 8 czerwca 2008r.

góra

Powiększenie

<< do w ramach
.