.

Ważna nowina

BARTOLOME ESTEBAN MURILLO

"Zwiastowanie"
olej na płótnie, ok. 1660, Muzeum Prado, Madryt

Powiększenie Archanioł Gabriel przyklęknął z szacunkiem, ale swobodne gesty jego rąk i nachylenie postaci w stronę Maryi sprawiają, że widz nie ma wrażenia uczestniczenia w przekazywaniu ważnej nowiny przez oficjalnego posłańca. To raczej pełna ciepła, swobodna rozmowa dwojga młodych osób. O tym, że dzieje się coś bardzo istotnego, świadczy natomiast umieszczenie w centrum kompozycji Ducha Świętego pod postacią białego gołębia. Otoczony jest On nadnaturalnym światłem, którego blask oświetla Gabriela i Najświętszą Maryję Pannę.

Obraz przedstawia scenę z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1,26-38), w której archanioł zapowiedział Maryi: "Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Łk 1,31). Jednocześnie Gabriel lewą ręką wskazuje tu Ducha Świętego, za którego sprawą ma się to wszystko wydarzyć. Maryja z pokorą pochyla głowę, mówiąc: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38).

Z prawej strony artysta umieścił trzy przedmioty, których rolą jest podkreślenie zalet Najświętszej Dziewicy. Na stoliku stoi wazonik z białymi liliami, symbolizującymi Jej czystość, i leży otwarta księga Pisma Świętego, świadcząca o Jej pobożności. Na podłodze widzimy natomiast koszyk z tkaniną do wyszywania, ukazujący pracowitość Maryi. Wysunięcie na pierwszy plan tego najmniej istotnego z trzech atrybutów Maryi sugeruje jednak jego dodatkowe znaczenie. Biała szmatka leżąca w koszyku może oznaczać jedną z koszulek, w które ubierano małe dzieci. To znaczy, że począwszy od dnia Zwiastowania Matka Boża będzie przygotowywać ubranka dla Jezusa. Jest to więc zapowiedź Bożego Narodzenia.

Leszek Śliwa

Tygodnik Katolicki "Gość Niedzielny" Nr 12 - 25 marca 2012r.

góra

Powiększenie

<< do w ramach
.