Rok kościelny

Wprowadzanie w życie "dziś" Nowego Przymierza

Przede wszystkim jednak rok liturgiczny wprowadza nas w rzeczywistość, w której teraz żyjemy - rzeczywistość Nowego Testamentu. Wciąż mamy okazję przeżywać tajemnicę Chrystusa działającego w Kościele.

W święcie Bożego Narodzenia cieszymy się, że Słowo Boże zamieszkało wśród nas. Słuchając czytanych codziennie fragmentów Ewangelii, poznajemy jego życie i nauczanie.

W misterium mszy wieczerzy Pańskiej, (W. Czwartek), nabożeństwa wielkopiątkowego i nocy Zmartwychwstania wchodzimy w największe dzieło Bożej miłości, - Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

Wspomnieniem zmartwychwstania jest każda niedziela. Tę najważniejszą dla nas tajemnicę wiary uobecnia każda msza św. Stąd jej szczególny związek z niedzielą.

Obchodząc Zesłanie Ducha Świętego, zgłębiamy Jego działanie w Kościele. Słuchając pouczeń dla pierwszych chrześcijan, zawartych w listach apostołów, obchodząc uroczystości Świętych, poznajemy tajemnicę Kościoła.

Fragmenty Ewangelii o sądzie ostatecznym, czytania z Apokalipsy, adwent, święto Chrystusa Króla Wszechświata przypominają nam, że oczekujemy powtórnego przyjścia naszego Pana.

Skarbiec Modlitw i Pieśni Katowice 1975r.

następna strona

Powrót