KSIĘGA CZWARTA

PSALM 95(94)*

.

Wielkiemu Bogu chwała!


1 Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki na cześć Skały* naszego zbawienia:
2 przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze,
radośnie śpiewajmy Mu pieśni!
3 Albowiem Pan jest wielkim Bogiem
i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami*:
4 głębiny ziemi są w Jego ręku
i szczyty gór należą do Niego.
5 Morze jest Jego własnością: bo On sam je uczynił,
i stały ląd ukształtowały Jego ręce.

6 Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze
i zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
7 Albowiem On jest naszym Bogiem,
a my ludem Jego pastwiska
i owcami w Jego ręku*.
Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego:
8 Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba,
jak na pustyni w dniu Massa*,
9 gdzie Mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę
i doświadczali Mię, choć dzieło moje widzieli.
10 Tamto* pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,
i powiedziałem: <<Są oni ludem o sercu zbłąkanym
i moich dróg nie znają>>.
11 Przeto przysiągłem w moim gniewie:
<<Nie wejdą do [miejsca] mego odpoczynku>>*.

Następny Psalm