Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 7(908) rok XXI 14. lutego 2021 roku.

Szósta Niedziela Zwykła - rok B

I czytanie: Kpł 13,1-2.45-46;
Psalm: Ps 32,1-2.5.11;
II czytanie: 1Kor 10,31-11,1;
Aklamacja: Wielki prorok powstał między nami
i Bóg nawiedził lud swój (Łk 7,16);
Ewangelia: Mk 1,40-45;
Pieśni: 701.1; W: 592; Pd: 7; K: 244, 257; U: 297; Z: 7; 637

.

góra

.

 
Ewangelia:

Wtedy przyszedł do Niego trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony!

góra

.

I Czytanie z Księgi Kapłańskiej
(Kpł 13,1-2. 45-46)

Odosobnienie trędowatego

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: "Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.

Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nie uczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem".

góra

.

Biblia pyta:

Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu,
owiana wonią mirry i kadzidła, i wszelkich wonności kupców?
(Pnp 3,6)

* * *

Naucz się mówić "kocham cię"
po francusku, po włosku i po szwedzku.

H. Jackson Brown Jr. "Mały poradnik życia"

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Słowem "Nikomu nic nie mów!" - surowo przykazał Jezus uzdrowionemu trędowatemu. Po co ta tajemnica? Czyżby Jezus miał coś do ukrycia? Czyżby to cudowne uzdrowienie było jakimś trickiem?

Jeśli przyjrzymy się warunkom panującym w ówczesnej Palestynie, znikają wszystkie tego rodzaju wątpliwości. Palestyna znajdowała się w czasach Jezusa pod okupacją rzymską. Doznawać ucisku - doświadczenie to nie było niczym nowym dla Izraelitów. W swojej historii niejednokrotnie doznawali brutalnego ucisku i nie raz odczuwali ciężar obcego panowania. Ale wciąż od nowa też doświadczali, że są ludem wybranym. Dlatego z tęsknotą i niecierpliwie oczekiwali dnia przyjścia wybawiciela i zbawcy. Większość Izraelitów z oczekiwaniem tym wiązała nadzieję na wielkie zwycięstwo militarne.

Ale też w żadnym innym kraju nie wybuchało tyle powstań. Bardzo często się zdarzało, że wzniecali je samozwańczy burzyciele, budząc płonne nadzieje - wszystkie tego rodzaju powstania krwawo tłumili Rzymianie. Samozwańczy wybawiciele więcej szkodzili narodowi żydowskiemu niż przynosili mu pożytku.

Jezus w żadnym razie nie chciał zostać zaliczony do grona takich samozwańczych przywódców. Nie chciał, żeby jego opowiedzenie się po stronie człowieka zostało źle zrozumiane albo zostało nadużyte. Swoje królestwo budował przecież na mocy miłości, a swojej dobrej nowiny nie wiązał z potęgą oręża. Tak było wówczas, tak jest dzisiaj - tak było w Izraelu, tak jest na całym świecie.

Pełer Schott

Źródło: Parafianin Nr 7 (236) 12.02.2006 rok.

góra

.

Dla prawa jest martwą rzeczą. Trąd - najgorsze nieszczęście, jakie może spotkać człowieka. Trędowaty jest jak umarły. Dla mieszkańców wioski, dla rodziny. Dla niego samego? Nikomu nie wolno z nim rozmawiać, nikomu nie wolno go dotknąć. My także spotykamy w swoim życiu takich, których wolelibyśmy ominąć wielkim łukiem. Przykład Jezusa uczy jednak czegoś innego. Nie odwraca się, chociaż wszystko w trędowatym każe odwrócić wzrok. Nie odczuwa żadnego lęku przed trędowatym. Nie boi się go dotknąć. I tak go uzdrowił.

góra

.

Niedziela, 14 lutego 2021
VI NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Witaj, dniu chwały i nad inne świętszy,
Dniu jaśniejący triumfem Chrystusa,
Godny radości i pieśni wesela,
Dniu pierwszy, witaj!

2 Pan w twoim blasku zwrócił ślepym światło,
Jeńców Otchłani obdarzył wolnością,
Cios zadał śmierci, pogodził na zawsze
Niebo i ziemię.

3 Niegdyś z wyroku Boga wszechmocnego
Wszystko zawarto pod grozą przykazań,
Ale Najwyższy uleczył upadłych
Swoją miłością.

4 Kiedy już ludzie stali nad przepaścią,
Bóg się zlitował nad losem grzeszników:
Gniew swój złagodził i przez to ukazał
Moc swej mądrości.

5 Dzisiaj zwyciężył panowanie piekła
Ten, co zmartwychwstał, by ludzi odrodzić;
Niesie do nieba na własnych ramionach
Swoją owieczkę.

6 Szczęście aniołów jest udziałem ludzi,
Ład przywrócony całemu stworzeniu;
Panu, którego zwycięstwo sławimy,
Chwała niech będzie!

7 Kościół niech złączy głos swój z pieśnią nieba,
Które jest naszą prawdziwą ojczyzną,
Niech "Alleluja" rozlega się wkoło
Z ust wiernych Panu.

8 Kiedy na zawsze śmierć jest pokonana,
Cieszmy się wszyscy potęgą Chrystusa;
Cześć niech Mu będzie i hołdy pokorne,
Ziemi zaś pokój. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Księgi Przysłów
(Prz 1,1-7. 20-33)

Zachęta do wybrania mądrości

Przysłowia Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, podane po to, by mądrość osiągnąć i karność, pojąć słowa rozumne, zdobyć staranne wychowanie: prawość, rzetelność, uczciwość; prostaczkom udzielić rozwagi, a młodym - rozsądku i wiedzy. Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości: jak pojąć przysłowie i zdanie, słowa i zagadki mędrców.

Podstawą wiedzy jest bojaźń Pańska,
lecz głupcy odrzucają mądrość i karność.

Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi; nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia: "Dokądże głupcy mają kochać głupotę, szydercy miłować szyderstwo, a nierozumni pogardzać nauką? Powróćcie do moich upomnień, udzielę wam ducha mojego, nauczę was moich zaleceń. Ponieważ prosiłam, lecz wyście nie dbali, rękę podałam, a nikt nie zważał, gardziliście każdą mą radą, nie chcieliście moich upomnień: więc i ja waszą klęskę wyszydzę, zadrwię sobie z waszej bojaźni, gdy bojaźń nadciągnie jak burza, a wasza zagłada jak wicher, gdy spotka was ucisk i boleść. Wtedy będą mnie prosić - lecz ja nie odpowiem, i szukać - lecz mnie nie znajdą, gdyż wiedzy nienawidzili, gardzili bojaźnią Pańską, nie poszli za mymi radami, zlekceważyli moje napomnienie; spożyją owoce swej drogi, nasycą się swymi radami; odstępstwo prostaków uśmierci ich, bezmyślność niemądrych ich zgubi. Kto słucha mnie - osiągnie spokój, wytchnienie - bez obawy nieszczęścia".

RESPONSORIUM
(Rz 12,16; 1Kor 3,18-19; 1,23. 24)

W. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. + Jeśli ktoś spośród was mniema, / że jest mądry na tym świecie, / niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. * Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

K. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. W. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

góra

.

II CZYTANIE

Z komentarza św. Efrema, diakona, do czterech Ewangelii
(1,18-19)

Słowo Boże niewyczerpanym źródłem życia

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Któż zdoła pojąć dogłębnie jedno Twe słowo, Panie? Daleko więcej pomijamy zeń, niż pojmujemy, tak jak spragniony człowiek, który pije wodę ze źródła. Boże słowo ukazuje różnorodną postać, zależnie od umiejętności poznających. Pan bowiem przyozdobił swe słowo różnobarwnym pięknem, aby każdy, kto je zgłębia, mógł zobaczyć to, co go zachwyca. W swym słowie Pan zamknął różnorodne bogactwo, aby każdy z nas mógł w tym, co rozważa, znaleźć dla siebie pożytek.

Słowo Boga jest drzewem życia, które z każdej strony podaje ci błogosławiony owoc; jest jak owa otwarta na pustyni skała, która wszystkim dostarczała duchowego napoju. "Spożywali - powiada Apostoł - duchowy pokarm i pili duchowy napój".

Jeśli zatem ktokolwiek potrafił pojąć cząstkę owych bogactw, niechaj nie sądzi, iż w Bożym słowie znajduje się tylko to, co sam znalazł, ale niech wie, iż spośród wielu skarbów, to jedynie udało mu się zobaczyć. Niechaj nie mówi, iż słowo jest słabe i liche, i niech nim nie pogardza na tej podstawie, że drobna zaledwie część przypadła mu w udziale, ale raczej, niezdolny do pełnego zrozumienia, niechaj uwielbia Boga za Jego niezmierzoność. Raduj się przeto nasyceniem, a nie smuć się, iż obfitość słowa przerasta twe pragnienie. Kto pragnie, ten pije z radością i nie smuci się, że nie potrafi wypić źródła. Niechaj raczej źródło przewyższa twoje pragnienie, niżby pragnienie miało wyczerpać źródło. Jeśli ugasisz pragnienie nie wyczerpując źródła, możesz zeń pić ponownie, gdy tylko zapragniesz. Gdyby zaś z ustaniem pragnienia ustało także i źródło, to takie nad nim zwycięstwo stałoby się dla ciebie nieszczęściem.

Dziękuj więc za to, co otrzymałeś, i nie smuć się z powodu obfitości tego, co pozostało. To, co osiągnąłeś i zabrałeś, jest już twoją własnością, a to, co zostało, również czeka na ciebie. To, czego nie mogłeś z powodu słabości otrzymać natychmiast, otrzymasz później, jeżeli wytrwasz. Nie chciej nierozważnie od razu zrozumieć to, czego w ten sposób pojąć się nie da, ani też nie odstępuj w swoim lenistwie od tego, co jedynie pomału można osiągnąć.

RESPONSORIUM
(1P 1,25; Ba 4,1)

W. Słowo Pana trwa na wieki. * Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

K. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. W. Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

Módlmy się. Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, + daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Błogosławmy Panu.
W. Bogu niech będą dzięki.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 6 Niedzielę Zwykłą

14.02.2021r.

Tak już jest w tym świecie, że jedni szukają wartości mądrych i pięknych, a inni grzechu i głupoty. Musimy byś wrażliwi na trąd dzisiejszego świata, musimy być wrażliwi na dobro, ale jeszcze bardziej na zło, które paraliżuje nasze serca, rodziny i społeczeństwa, w których żyjemy.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

Dzisiaj o 16.00 Nieszpory. Zapraszamy.
Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.
O godz. 19.00 w kościele spotkanie pierwszej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (Klasa 3A i z innych szkół) wraz z rodzicami.

W środę poprzez POPIELEC rozpoczynamy czas wielkopostnej pokuty. W związku z pandemią Kongregacja ds. Kultu Bożego nakazuje, by popiołem posypywano głowy bez ich dotykania. Paniom w nakryciach głowy popiołem zostanie posypane to nakrycie, a nie pomazane czoło. Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 8.00, 9.30, 16.30 i o 18.00.
W tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, a post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia.

W czwartek rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo przebłagalne trwające do soboty. Po mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00. Prosimy, aby każdy znalazł sobie trochę czasu i przyszedł do kościoła na chwilę adoracji. O godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

W piątek o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci, a o godz. 16.45 msza św. szkolna.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.45.
O godz. 17.15 serdecznie zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ W zakrystii można składać zalecki za zmarłych, za których modlić się będziemy przy Drodze Krzyżowej.

W sobotę okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00.

I Niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwości - zachęcamy do deklaracji - przynajmniej na czas Wielkiego Postu.
Kolekta tego dnia będzie miała charakter jałmużny postnej.
W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 16.00 na Gorzkie Żale. Kazania Pasyjne będzie głosił ks. wikary Łukasz Iwanowski.

Wieki Post 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 908b

następny Nr 909

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.