Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 46(947) rok XXI 14. listopada 2021 roku.

Trzydziesta Trzecia Niedziela Zwykła - rok B

Światowy Dzień Ubogich 2017r.; 2018r.; 2019r.; 2020r.; 2021r.

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Dn 12,1-3;
Psalm: Ps 16,5. 8. 9-10. 11;
II czytanie: Hbr 10,11-14. 18;
Aklamacja: Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym (Łk 21,36);
Ewangelia: Mk 13,24-32;
Pieśni: 701.1; W: 236, 616; Pd: 610, 629; K: 264, 275; U: 295, 307; Z: 623, 568

.

góra

.

 
Ewangelia:

W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą.

góra

.

Pięć przed dwunastą

Dla chrześcijan wszędzie i o każdej porze jest pięć przed dwunastą. Nie wiemy bowiem ani dnia, ani godziny powtórnego przyjścia Pana. Wiemy tylko, że już został wyznaczony nam termin. I że wybije dla nas godzina. Dla ciebie i dla mnie - być może już dzisiaj.

góra

.

Biblia pyta:

Piękna róża musi być otoczona kolcami.
A najpiękniejsza z cnót - czystość -
rozkwita pośród umartwienia.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

***

Zawsze przyjmuj wyciągniętą dłoń.

H. Jackson Brown, Jr. 'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

Gdy nasz Pan mówi o przyszłości, nie roztacza przed swymi uczniami optymistycznych perspektyw. Mówi o wszystkich takich rzeczach, których się lękamy - o wojnach, prześladowaniach, katastrofach, ucisku narodów. Ale zadziwiające jest to, że wykorzystuje tę zapowiedź nieszczęść jako źródło nadziei. Jeśli owa perspektywa przyszłych wydarzeń skłania nas do spuszczania głowy zamiast jej podniesienia, to dowodzi to jedynie, że z naszym punktem widzenia jest coś nie w porządku.

C. Dawson

góra

.

Refleksja

Ma się ku końcowi, mówi Jezus. Gwiazdy będą spadać z nieba. Wtedy nastanie koniec świata. I wtedy? Wtedy przyjdzie Syn Człowieczy z wielką mocą i w chwale na obłokach. I chociaż stanie się to niebawem, mówi Jezus, to jednak nikt nie zna ani dnia, ani godziny, kiedy to się wydarzy. Nawet Jezus. To musi zapewne coś znaczyć, ma nam coś powiedzieć.

Na koniec roku kościelnego czytania w sposób jasny i dobitny przypominają nam, że Jezus jest nie tylko miły i przyjemny. Potrafi też upominać, a nawet ostrzegać. Bądźcie czujni, mówi Jezus, ma się ku końcowi. Świat nie jest wszystkim. Nawet wasze życie nie jest wszystkim, mówi Jezus. Bądźcie czujni. To znaczy: Wypatrujcie tego, co jeszcze przed wami.

Wybiegajcie myślą naprzód. Tam może jest jeszcze coś. Tam z pewnością jest jeszcze coś. Syn Człowieczy przyjdzie. Świat się skończy. I wy, ludzie, tego doświadczycie. Jakkolwiek. Potem nastanie sąd, ocena życia każdego. Kto pełnił wolę Bożą i według niej żył? O tym rozstrzygnie Sędzia. Nie wiemy, co ostatecznie zadecyduje. Bóg jest sprawiedliwy, ale też miłosierny.

Michael Becker

Parafianin Nr 40 (408) rok IX 15 listopada 2009 rok..

góra

.

Nie znamy ani dnia, ani godziny. To jest z pewnością prawda. Ani nie wiemy, jak powróci. Ale nie jest to ważne. Przyjście Boga nie jest związane żadnymi terminami, nie podlega żadnym granicom - ani czasowym, ani przestrzennym, nie liczy się z żadnymi trudnościami czy przeciwnościami. Bóg po prostu przychodzi.

góra

.

Słowem

Nasze życie jest ustawicznym umieraniem i rozpoczynaniem od nowa. Rodzimy się, poznajemy świat i tworzymy sobie pierwszy obraz świata. Już wkrótce musimy go porzucić, ponieważ odkrywamy, że świat jest znacznie większy, niż myśleliśmy. Tak rodzi się nowy obraz świata, który wkrótce również musimy odrzucić, by zrobić miejsce jeszcze większemu.

Tworzymy też sobie obrazy samych siebie, które, podobnie jak obrazy świata, musimy porzucać, bo nie są zdolne ogarnąć naszego prawdziwego "ja". Wciąż odkrywamy świat i siebie na nowo. We wszystkim, co powstaje, kres kryje się już w początku. Jeśli chcemy postępować mądrze, musimy wiedzieć, gdzie coś zbliża się już do końca, gdzie musimy pozwolić czemuś odejść i umrzeć, aby mogło powstać coś nowego i większego.

Stawia to przed nami wielkie wymagania, bo nie zawsze potrafimy w umieraniu czegoś zobaczyć to, co nowe. Ale tu pokazuje się, czy wiara w Ukrzyżowanego jest nośnym fundamentem. Ostatecznie również w krzyżu widzimy na pierwszy rzut oka tylko klęskę i śmierć, a jednak jest on dla nas znakiem, że śmierć i życie należą do siebie.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 40 (131) rok III 16 listopada 2003 rok..

góra

Krótko przed końcem roku kościelnego Jezus zachęca nas do adwentowego sposobu i życia. Chce, żebyśmy oczekiwali Jego drugiego przyjścia - czujni, spokojni, modląc się. Chociaż nie znamy ani dnia, ani godziny, kiedy to może się wydarzyć, albo właśnie dlatego, chciałby, żeby ci, którzy mienią się Jego uczniami, mieli zawsze przed oczyma Jego "drugie przyjście" i tak żyli, żeby to oczekiwanie było też zauważalne w ich postępowaniu.

góra

.

Medytacja biblijna
O CO PROSZĘ?

Zakładki: 1. 2. 3.

O głębokie pragnienie życia
z Jezusem na wieczność

Jezus objawia mi prawdę o końcu świata. Poproszę Go na wstępie medytacji o głębokie przeżycie prawdy o Jego ostatecznym przyjściu. Jest to fakt, który niechybnie nastąpi.

Popatrzę na moją codzienność: na zajęcia, które wykonuję, sprawy, którymi się przejmuję, troski, cierpienia... To wszystko kiedyś się skończy. Liczyć się będzie tylko wieczność. Jak często o tym myślę? Czy mam zdrowy dystans do moich codziennych spraw?

Wyobrażę sobie scenę końca świata, którą opisuje Jezus (Mk 13,24-27). Będę kontemplował Syna Bożego, który pośród spadających gwiazd i wstrząsów nieba przychodzi w obłokach z mocą i chwałą. Zobaczę, jak wysyła aniołów, aby zebrali Jego wybranych z wszystkich stron świata.

Zwrócę uwagę na przeżycia, jakie wywołuje we mnie to wydarzenie. Jakie uczucia przeważają: oczekiwania, radości, pokoju? A może niepewność i lęk? Jezus przywołuje dla mnie tę scenę, aby pokazać wieczną wartość mojego życia.

Będę prosił mojego Anioła Stróża, aby trwał przy mnie w ostatniej chwili mojego ziemskiego życia; aby przyszedł po mnie, kiedy Jezus wysyłać będzie aniołów po swoich wybranych. Odnowię pragnienie zażyłej więzi modlitewnej z moim Aniołem Stróżem.

Tylko Ojciec wie, kiedy nastąpi przyjście Jego Syna (Mk 13,32). Zostawił mi słowo Jezusa, które nie przemija. Trwanie w Jego słowie pomoże mi odczytać znaki nadchodzącego końca i przygotować się na przyjście Jezusa (Mk 13,28-32).

W żarliwej modlitwie zwrócę się do Ojca, aby pomógł mi żyć słowem przychodzącego Jezusa. Będę Go prosił, aby posyłał mi codziennie dobrego anioła i budził we mnie pokój i radość oczekiwania na przyjście Pana. Będę wyznawał Mu z miłością: "Poza Tobą nie ma dla mnie dobra" (Ps 16,2).

Krzysztof Wons SDS

Parafianin Nr 39(827) rok XVIII 18. listopada 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 947b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.