Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 49(950) rok XXII 5. grudnia 2021 roku.

Druga Niedziela Adwentu - rok C

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Ba 5,1-9;
Psalm: 126,1-6;
II czytanie: Flp 1,4-6. 8-11;
Aklamacja: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże (Łk 3,4. 6);
Ewangelia: Łk 3,1-6;
Pieśni: 701.1; W: 25; Pd: 23, 22; K: 293; U: 302; Z: 586; 33

.

góra

.

 
Ewangelia:

Skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów.

góra

.

Nie kiedykolwiek i gdziekolwiek

Wystąpienie Jana Chrzciciela, a tym samym początek publicznej działalności Jezusa, jest dokładnie określone w Ewangelii Łukasza. Dzieło naszego zbawienia nie rozpoczęło się kiedykolwiek i gdziekolwiek, lecz w ściśle wskazanym czasie i miejscu.

góra

.

Biblia pyta:

Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?

(1P 4,17-18)

* * *

Spowiedź ma być zupełna, czyli trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę, a także ważniejsze okoliczności obciążające.

św. Jan Maria Vianney,
O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu

* * *

Środek

Bóg nie nad głową mieszka, lecz w środku człowieka,
Więc kto w głowę zachodzi, od Boga ucieka.

Adam Mickiewicz

* * *

Uważaj na szefa,
który wyznacza zebrania zamiast
podejmować decyzje.

H. Jackson Brown, Jr.
'Mały poradnik życia'

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

.

Złota Myśl

W codziennym życiu zdarza się nam spotykać ludzi bardzo krytycznych i wymagających, którzy łatwo dostrzegają nasze wady i błędy, obnażając je ciętym językiem. Zazwyczaj nie darzymy ich sympatią, często wręcz ich ignorujemy. A przecież mają oni w sobie coś z Jana Chrzciciela, surowego proroka wzywającego do nawrócenia. Surowość, z jaką drugi człowiek widzi nasze wady i błędy, nie zawsze jest wynikiem jego stronniczości. Często może być reakcją na naszą zatwardziałość serca i wezwaniem do przemiany życia.

Ks. Jan Konarski, "Oremus" grudzień 2006

góra

.

Refleksja

Prorocy lubili posługiwać się obrazowym językiem. Opisane przez nich wizje rozciągają się przed oczyma duszy jak krajobrazy. Również Łukaszowi dobrze jest znana siła obrazowego słowa. Opowiadając o Janie Chrzcicielu proroku, każe mu głosić orędzie o początku nowego czasu na pustyni. Miejsce odosobnienia, miejsce, gdzie ma się do dyspozycji środki do zaspokojenia zaledwie najbardziej elementarnych potrzeb życia, wzmaga koncentrację na tym, co istotne.

Dlatego słowa Jana są tak przekonujące. Ten obraz Jana, głosu wołającego na pustyni, nadaje szczególnego blasku i kolorytu drugiemu obrazowi prorockiemu - Izajaszowej zapowiedzi o radykalnej zmianie, jaka nastanie z chwilą przyjścia Pana. Nic nie pozostanie takie, jakie jest. To, co kręte, stanie się proste. Doliny zostaną wypełnione, a góry i pagórki wyrównane. Nawrócenie i przebaczenie, jakich wymaga i jakie obiecuje chrzest, o którym mówi Jan, w sposób radykalny wkracza w ustabilizowaną codzienność człowieka. Brzmi to przerażająco i zarazem wyzwalające. Zaczyna się chwiać mocny, zdawałoby się dotąd, grunt pod nogami, co zmusza do natychmiastowej zmiany orientacji.

Ani groźna pustynia, ani ów obraz, który dosłownie na głowie stawia świat z jego wszystkimi pagórkami i dolinami, nie ukazuje bynajmniej krainy błogiej szczęśliwości. Dobra Nowina, którą należy odkryć w tych obrazach, jest orędziem o nowym stawaniu się i przemianie, o porzuceniu utartych ścieżek, o drodze wiodącej przez ciernie do wody życia.

Suzanne Brandt

Parafianin Nr 43 (692) rok XVI 6 grudnia 2015 roku.

góra

.

GŁOS WOŁAJĄCEGO NA PUSTYNI ...

... nieustraszony - budzący postrach zwiastun, który obawia się podjąć tego, przed czym inni uciekają, który kocha jasne słowa, przed którymi inni się wzdrygają.

góra

.

Słowem

Kościół każe nam dzisiaj zastanowić się nad radością wypływającą z wizji szczęśliwej przyszłości. Proroctwo Barucha pełne jest symboli szczęścia i radości: "przywdziej wspaniałe szaty chwały..., włóż na głowę swą koronę chwały..." A przecież słowa te zostały napisane w czasie niewoli babilońskiej.

W Ewangelii święty Łukasz bardzo dokładnie umieszcza w czasie postać Jana Chrzciciela. Jan ukazuje drogi prowadzące do radosnej prawdy: "I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże". Apostoł też pisze o radości: "Z radością zanoszę prośbę za was wszystkich z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii". Podstawą takiej postawy jest miłość, a podstawą miłości - sprawiedliwość, o której pisze i prorok Baruch, i święty Paweł.

Ks. Kazimierz Tomaszewicz SVD

Parafianin Nr 43 (134) rok III 7 grudnia 2003 rok.

góra

Wierzę w Mesjasza.

Chociaż każe na siebie czekać, nie wierzę z tego powodu mniej mocno. Nawet jeśli dłużej będzie się ociągał, będę jednak wierzył w Mesjasza!

tekst z Getta Warszawskiego

góra

.

Medytacja biblijna
PRZYCHODZI TU I TERAZ

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Kręta i prosta

Dwa obrazy mogą nam pomóc w pochyleniu się nad słowem Bożym. Pierwszy to kręta droga pnąca się do góry. Piękne widoki. Nie da się za szybko jechać. Sycimy się tym, co widzimy do najbliższego zakrętu i... czasami za zakrętem dostrzegamy coś jeszcze bardziej fascynującego. Drugi obraz to prosta, dobra droga, po której możemy jechać z wielką prędkością, która niestety nie pozwala na rozglądanie się wokoło. Pan Jezus powiedział, że mamy wybierać drogę trudną, wąską, stromą i krętą dodając, że ta szeroka i wygodna nie poprowadzi do celu.

Dziś natomiast słyszymy, że mamy prostować ścieżki dla Pana. O co chodzi? To kręte czy proste? Kręte, które mają być prostymi! Nie idzie o prostowanie dróg, bo nie da się na kreskę poprowadzić. Myślę, że życie człowieka jest dosyć zawiłe, a więc i kręte. Jednak kręte nie oznacza złe! To niebezpieczne, ale prowadzące do celu drogi. Prostować ścieżki nie same w sobie, ale dla Pana. To jest intuicja ewangelisty Łukasza. Tymi drogami idzie Pan, a On jest naszym nieodłącznym Towarzyszem. Nie trzeba asfaltować. Nie trzeba czerwonych dywanów rozkładać. Prostować czyli prosto iść, w prostocie serca pokonywać krok za krokiem.

Idzie o to, by moje/nasze życie było proste. To zaś w pierwszym znaczeniu oznacza prostotę, która to jest cechą Boga. To nie On komplikuje nam życie! To my sami czynimy je zawiłe. Gdybyśmy bowiem przylgnęli do Niego całym sercem wtedy prostują się ścieżki naszej codzienności. To nie oznacza, że nie będzie trudu i potu.

Ludzie historyczni

Wędrujemy w konkretnym czasie i miejscu. Na ziemi jesteśmy ludźmi historii. Nie jesteśmy zawieszeni w próżni. Moje drogi są związane z drogami innych, konkretnych ludzi. Łukasz ewangelista podaje historyczne namiary. Bóg przychodzi do nas w naszej historii. Nie odrzuca jej. Wchodzi w nią, by przejść przez nią razem z nami. Wchodzi, byśmy prosto szli do nieba, do domu Ojca.

Jan Chrzciciel, o którym mowa urodził się w konkretnej rodzinie, na konkretnej ziemi i... otrzymał konkretną misję: ...skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Otrzymał ją tam, gdzie był. Bóg nie wyszukuje specjalnych miejsc. To Jego obecność nadaje szczególności miejscu i czasom. Wystarczy Go zaprosić!

Sami z siebie nic nie możemy! Wynika to z naszej rany, którą zadał nam grzech. Jednak nie jesteśmy pozostawieni na pastwę losu. Przyjęliśmy chrzest, który zmazał grzech pierworodny i który uzdolnił nas do odkrywania, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czymś naturalnym i normalnym jest, że dziecko czeka na przybycie Ojca. Robi wszystko, by było to cudne spotkanie: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! Prostujemy. Wypełnijmy miłością wszelkie wyboje. Gdy Bóg przyjdzie i zostanie przyjęty wtedy wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 42(830) rok XIX 9. grudnia 2018 roku.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 950b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.