Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 1(1005) rok XXIII 1. stycznia 2023 roku.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - rok A

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Lb 6,22-27;
Psalm: Ps 67,2-3. 5. 8;
II czytanie: Ga 4,4-7;
Aklamacja: Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych
dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2);
Ewangelia: Łk 2,16-21;
Pieśni: 701.1; W: 48, 195; Pd: 64, 59; K: 77, U: 199; Z: 89

.

góra

.

 
Ewangelia:

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

góra

.

Na początku roku...

stoi Matka Maryja. Matki są przy nadziei - w sensie dosłownym i przenośnym. A od nadziei zaczyna się wszystko: życie, dzień, rok, pokój. Maryja chce obdarować nas nadzieją, że wszystko będzie dobrze, bo przecież daje światu Boga. Dobrze jest mieć Maryję za przewodniczkę, gdy stawiamy pierwsze kroki w nowym roku.

góra

.

Pokój - pobożne życzenie?

Pierwszego stycznia Kościół katolicki obchodzi od 1968 roku Światowy Dzień Pokoju. Co roku pod nowym hasłem, w którym daje się wyraz szlachetnym i pobożnym życzeniom, które mogą wydawać się nierealne biorąc pod uwagę to, co na naszych oczach dzieje się w świecie. Chrześcijanie jednak oczekują pokoju ostatecznie nie od własnych sił, ale od Boga. To pragnienie pokoju jest żywe zwłaszcza wśród młodzieży. Jej wzajemne stosunki wolne od uprzedzeń są dobrym zasiewem pokoju. Tematem tegorocznego Światowego Dnia Pokoju jest hasło:

"Wolność religijna drogą do pokoju".

Parafianin Nr 47 (461) rok XI 31 grudnia 2010 rok - 1 stycznia 2011r.

Orędzia Papieskie:
Jan Paweł II; 2002r.; 2004r.
Benedykt XVI;
Franciszek

.

góra

.

Przypatrując się sobie

Gdy Maryja przypatruje się twarzy swego Dziecka, widzi oblicze Boga. A gdy Jezus przygląda się twarzy swej Matki, wyczuwa w Jej uśmiechu ludzką i Boską miłość - miłość wszystkich matek i miłość wszystkich ojców.

góra

.

Słowem

Jakie życzenia mamy na nowy rok? Czego nawzajem sobie życzymy 1 stycznia? "Szczęśliwego Nowego Roku", "zdrowego", "radosnego", być może też "spokojnego" roku?

Kościół obchodząc dzisiaj uroczystość Maryi, właśnie Jej, Matce Boga, chce poruczyć wszystkie nasze życzenia i oczekiwania na nowy rok. To logiczne, że pierwszy dzień nowego roku poświęca Matce Boga i naszej. Matka zawsze jest u początku. Jest "dobrą nadzieją". A dobra nadzieja jest zaraniem życia, dnia, roku, pokoju. Również Maryja daje "dobrą nadzieję", ponieważ przynosi na świat samego Boga.

W pierwszy dzień nowego roku Kościół przypomina nam, że Maryja jest czymś znacznie więcej niż tylko figurką ze stajenki betlejems­kiej, o której po Bożym Narodzeniu szybko się zapomina. A kim właściwie Ona jest? Kobietą bez pretensji: "Niech mi się stanie według słowa Twego". Pozostaje w cieniu: "Oto ja służebnica Pańska", Nie, nie wypowiada wiele słów.

Być może dlatego, że Jej całe życie było kazaniem. Gdy w życiu chcemy spotkać Boga, na przykład w tym bieżącym roku, posłuchajmy Jej - tak jak uczniowie na weselu w Kanie. I pamiętajmy o Jej radzie: "Uczyńcie, cokolwiek wam powie!"

Parafianin Nr 1 (184) rok V 1-2 stycznia 2005 rok.

góra

Bóg widzi w nas piękno, przeznaczone dla każdego już "przed założeniem świata", na które my często pozostajemy ślepi. On ogarnia nas "blaskiem swojej prawdy" (por. kolekta), abyśmy w tym świetle dostrzegli "nadzieję naszego powołania". Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości, do bycia "nieskalanymi" przed obliczem Boga. W odpowiedzi na nasz lęk przed własną ciemnością i niemocą Jezus - Słowo Ojca przypomina, że żadna "ciemność Go nie ogarnie", a my z Jego pełni otrzymujemy "łaskę, po łasce" - moc dziecięctwa Bożego.

O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" styczeń 2005

góra

.

Refleksja

Moje życie jak adwent...

Już śpiewamy kolędy, prezenty rozpakowane, stajenka w kościele przedstawia sielankowy nieco obraz narodzenia naszego Pana. Doczekaliśmy się na to wszystko, co miło się nam kojarzy: smaki i zapachy dzieciństwa, radość z rodzinnych spotkań, czas, którego na co dzień tyle nie mamy dla siebie...

Jednak ja jakoś nie potrafię przestać czekać... Nie na weekend, na wiosnę, na wakacje, na następne święta, czy kolejny rok...

Mogę za św. Pawłem powiedzieć: "Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysiał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: {{Abba, Ojcze}}. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej." Co to dla mnie znaczy? Czy w mojej codzienności pamiętam o tym, jakiego mam Ojca w niebie i szukam Jego woli? Gdzieś głęboko w środku noszę takie przekonanie, że czekam na coś lepszego, KOGOŚ większego... I chociaż nie wszystko dziś rozumiem, to jestem pewna, że Bóg wlewając w moje serce takie pragnienie, spełni zawartą w nim obietnicę.

Ks. Kusz na ostatnim "Poligonie" wyjaśniał nam "FIAT" naszej Miriam. Cały czas o tym myślę. Jej zgoda, jej "TAK" było tak inne od mojej zgody na wolę Bożą. Ona odpowiadając "FIAT", nie mówiła Bogu jedynie "niech Mi się stanie według twego słowa!", ale było to "tak" przepełnione radością, pragnieniem i tęsknotą. Czy ja też tak właśnie czekam? Czy pragnę, aby stało się to już? Czy potrafię zostawić wszystko i przynaglać Go wołając: "PRZYJDŹ!"?

Kiedy Maryja urodziła naszego Zbawiciela w miejscu mało godnym Pana Wszechświata, nie przestała czekać na wypełnienie obietnicy, proroctwa. Św. Łukasz pisze: "Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu". Tego ciągle się od niej uczę: rozważać w sercu zdarzenia w moim życiu w konfrontacji Jego Słowa i poruszeń, jakie mi daje.

Życie, jak adwent, i to adwent z Maryjnym "Fiat" - tego sobie i Wam wszystkim życzę. Nie czekajmy jedynie na weekend, na wiosnę, na wakacje, i na kolejne święta, ale czekajmy na Pana, bądźmy czujni, uważni, radośni i przepełnieni jej - Maryi tęsknotą.

E. Krzemińska

Parafianin Nr 46 (742) rok XVII 1 stycznia 2017 roku.

góra

.

I czytanie: Lb 6,22-27;

22 I mówił znowu Pan do Mojżesza tymi słowami: 23 {{Powiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić Izraelitom. Powiecie im: 24 Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 25 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. 27 Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił}}.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1005b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.