Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 8(1012) rok XXIII 19. lutego 2023 roku.

Siódma Niedziela Zwykła - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Kpł 19,1-2. 17-18;
Psalm: Ps 103,1-4. 8. 10. 12-13;
II czytanie: 1Kor 3,16-23;
Aklamacja: Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała (1J 2,5);
Ewangelia: Mt 5,38-48;
Pieśni: 701.1; W: 597; Pd: 624; K: 221; U: 605; Z: 578

góra

.

 
Ewangelia:

Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

góra

.

góra

.

Słowem

Dobrem zło zwyciężaj... Prawie żadne żądanie Biblii nie budzi tyle nieporozumień jak to właśnie - i jest zarazem tak prawdziwe jak ono. Jeśli ktoś chce, żeby na świecie było dobro, musi sam o nie zadbać, sam je czynić, i to możliwie w każdych okolicznościach. Zło nigdy nie kładzie kresu złu; tylko dobro może przezwyciężyć zło.

Nic też nie jest tak bliskie duchowi Jezusa jak właśnie czynienie dobra, nawet pośród zła. nic nie jest trudniejsze. Naprawdę trudno jest czynić dobrze, gdy doświadcza się zła. Rezygnacja z odpłaty, rezygnacja z zemsty wymaga bodaj heroicznego zaufania do Boga, że to sam Bóg przeciwstawi się złu, gdy ja wyrzeknę się zła. Nieomal nic nie żąda ode mnie tak wielkiej siły ducha - ale też nic bardziej nie buduje zgody i nic nie daje większej poręki pokoju.

-mb-

Parafianin Nr 8 (611) rok XIV 23 lutego 2014 roku.

góra

.

góra

.

Człowiek pyta:

Czy nieodwołalnie odrzuciłeś Judę albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską bez możliwości uleczenia nas? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego; czasu uleczenia - a tu przerażenie!

(Jr 14,19)

* * *

MĄDROŚĆ

Nauką i pieniędzmi drudzy cię zbogacą;
Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

Adam Mickiewicz

* * *

Załóż dobre zamki u drzwi wejściowych.

H. Jackson Brown, Jr. Mały poradnik życia

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Kiedy Bóg wkracza w nasze życie, dokonuje w nim czegoś zupełnie nowego. Grzeszymy, upadamy, a oddalając się od Boga, wkraczamy w pustkę i ciemność. On zaś otwiera przed nami drogę na pustyni, przekreśla nasze występki, zapomina grzechy. Czyni to wszystko przez swego Syna, Jezusa Chrystusa, i przez Ducha Świętego. Jako Bóg wierny, spełnia swe obietnice i uzdalnia swą łaską nasze serca, by mogły odpowiedzieć "tak" Jego miłości.

Małgorzata Konarska, "Oremus" luty 2003

góra

.

Refleksja

Jeśli tak trudno nam miłować braci, to dlatego, że serca nasze nie otworzyły się jeszcze na Boże miłosierdzie. Pamięć o Jego dobrodziejstwach przynagla do czynienia dobrze braciom. Cierpliwość, jaką On nam okazał, może powstrzymać niepotrzebne słowo... Jeśli będziemy widzieć Jego łaskawe działanie, a nie zatrzymamy się na słabościach swoich czy braci, wtedy Jego miłość będzie mogła przez nas działać. Prośmy, by w tej Eucharystii napełniła ona nasze serca.

Anna Foltańska, "Oremus" luty/styczeń 1996

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1012b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.