.

240 . Niebo, ziemia, świat i morze
* I co tylko istnieć może,
* Jak najgłębiej upadajcie,
* Pokłon z nami Panu dajcie.

Z Chórów swoich aniołowie,
* Niebiescy Boga duchowie,
* Zstąpcie do tego padołu,
* Śpiewajcie z nami pospołu.

Święty, święty, niezmierzony,
* W Sakramencie utajony.
* Honor, chwała, wieczna sława
* Niech Ci, Boże, nie ustawa.

* * *

241 . Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie,
* Chwała i cześć Jezusowi.
* Chwała, niech będzie chwała.
* Tak, Jemu chwała i cześć.

* * *

242 . Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym:),
(: Na zawsze, na zawsze, na zawsze w sercu mym :).

* * *

243 . Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
Teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

albo:

Niechaj będzie pochwalony,
Od nas wszystkich uwielbiony,
Przenajświętszy Sakrament,
Ten niebieski Testament.

* * *

244 . O, dobry Jezu mój, tu pod postacią chleba
Przychodzisz do nas z nieba.
Użycz nam swoich łask.
Chcę kochać Ciebie, Boże,
Jak tylko serce może,
(: O, dobry Jezu mój :).

O, słodki Jezu mój, wysłuchaj me pragnienie
I spełnij me życzenie:
Do serca mego wstąp.
Chcę kochać Ciebie, Boże,
Jak tylko serce może.
(: O, słodki Jezu mój :).

O, miły Jezu mój, gdy wstąpisz w serce moje,
Mnie zostaw Serce Twoje,
Bym wiecznie kochał Cię.
Chcę kochać Ciebie, Boże,
Jak tylko serce może.
(: O, miły Jezu mój :).

* * *

245 . O, milcząca Hostio biała,
Na kolanach wielbię Cię.
Tyś tak nikła, taka mała,
A w tym cieniu kryje się
Ten, co rządzi całym światem,
Bóg wszechmocny, Stwórca nasz,
Przed którego majestatem
Aniołowie kryją twarz.

O, Światłości tak zaćmiona,
Rzuć mi Twój promienny blask.
O, Dobroci nieskończona,
Rozlej na mnie skarby łask.
Chlebie życia nadobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

* * *

246 . O, mój Jezu w Hostii skryty,
Na kolanach wielbię Cię.
W postać chleba Tyś spowity,
Bóstwo Twoje kryje się.
Ty, co rządzisz całym światem,
Me zbawienie w ręku masz.
Tu, przed Twoim majestatem,
Aniołowie kryją twarz.

O, Światłości przysłoniona,
Rzuć mi Twój promienny blask.
O, Dobroci nieskończona,
Otwórz dla nas skarby łask.
Chlebie życia przeobfity,
Nasyć duszy mojej głód.
Boski ogniu tu zakryty,
Rozgrzej serca mego chłód.

Jezu, Tyś jest Zbawicielem,
Ustrzeż mnie od zgubnych dróg.
Bądź mi siłą i weselem,
Boś w tej Hostii żywy Bóg.
Dla miłości Matki Twojej
Racz wysłuchać prośbę mą:
Bądź miłością duszy mojej,
Nie gardź moją cichą łzą.

* * *

247 . Kapłan: O, Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.

Wierni: O, Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy, wciąż radosną nucąc pieśń:
(: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas :).

(: Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz :).
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
(: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas :).

(: To Twoje miłowanie dało wolność nam :).
Chwalimy święte Imię Boga, jak uczyłeś nas.
(: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas :).

(: Tyś nam wyznaczył drogę wiodącą na Twój szlak :).
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
(: Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas :).

* * *

248 . O, Panie, Tyś moim Pasterzem,
Tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
Prostymi ścieżkami prowadzisz.
Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego.

Choć idę przez ciemną dolinę,
Niczego nie muszę się trwożyć,
Bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie,
W obronie mej stanąć gotowy.
Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego.

Twa łaska i dobroć podążą
W ślad za mną po dzień mój ostatni,
Aż dotrę, o Panie, do domu,
By z Tobą zamieszkać na zawsze.
Pasterzem moim jest Pan
I nie brak mi niczego.

* * *

249 . O, Przenajświętsza Hostia,
Dla której niebo nam sprzyja.
Broń od nieprzyjaciół wszelkich,
Dodaj mocy i sił wielkich.

Bądź chwała Panu naszemu,
Z Dziewicy narodzonemu,
Ojcu, Duchowi Świętemu,
Bogu w Trójcy jedynemu.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..