.

300 . Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,
O, wszechmogący nasz Królu w niebie.

Za to, że dałeś nam wiarę.
Za to, że dałeś nam miłość.

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,
O, wszechmogący nasz Królu w niebie.
Za to, że dałeś nam siebie.
Ty nam przebaczasz grzechy.

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,
O, wszechmogący nasz Królu w niebie.
Ty nam przywracasz życie.
Za to, że jesteś z nami.

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,
O, wszechmogący nasz Królu w niebie.

Tobie śpiewamy z radością.
Ciebie wielbimy bez końca.

Dzięki, o, Panie, składamy dzięki,
O, wszechmogący nasz Królu w niebie.

* * *

301 . Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święty winny szczep Dawida,
Który nam poznać dałeś
Przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za życie i za wiarę,
Którą nam poznać dałeś
Przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za święte imię Twoje,
Któremu zgotowałeś
Mieszkanie w sercach naszych.
Tobie chwała na wieki.

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz,
Za wiarę i za nieśmiertelność,
Którą nam poznać dałeś
Przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.

Ty, o Panie wszechmocny,
Stworzyłeś wszystko dla imienia swego.
Pokarm i napój dałeś
Ludziom na pożywienie.
Tobie chwała na wieki.

Nam zaś darowałeś
Pokarm duchowy oraz napój,
I żywot wieczny,
Przez Jezusa, Syna Twego.
Tobie chwała na wieki.

Pomnij, Panie, na swój Kościół
I wybaw go od wszelkiego złego,
I doprowadź go w miłości swojej
Do królestwa Twego.
Tobie chwała na wieki.

Niechaj przyjdzie Twa łaska
I niech przeminie ten świat.
Kto święty, niech przystąpi.
Kto nim nie jest, niech czyni pokutę.
Tobie chwała na wieki.

* * *

302 . Dziękujmy Mu za miłość,
Za cuda, które dla nas czyni.

Niechaj wszyscy odkupieni
Sławią dzisiaj dobroć Boga.
Jego łaska trwa od wieków.
On nas wyrwał z ręki wroga.

Dziękujmy Mu za miłość,
Za cuda, które dla nas czyni.

Rozproszonych znów zgromadził
Z wszystkich stron i krańców świata,
A zgłodniałych sam nakarmił.
Dobrem sycił tych, co łakną.

Dziękujmy Mu za miłość,
Za cuda, które dla nas czyni.
Pan z ucisku nas uwolnił.
Posłał do nas swoje Słowo,
Aby przez Nie nas uleczyć,
Od zagłady uratować.

Dziękujmy Mu za miłość,
Za cuda, które dla nas czyni.
Złóżmy Panu dar dziękczynny
Za ogromne miłosierdzie.
Za to wszystko, co uczynił
Dla nas, ludzkich, ziemskich dzieci.

Dziękujmy Mu za miłość,
Za cuda, które dla nas czyni.

* * *

303 . Niech będzie Bóg uwielbiony,
Niech będzie Bóg uwielbiony.

Niech będzie uwielbione święte Imię Jego.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech będzie uwielbiona Jego Krew najdroższa.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja.

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.

Niech będzie pochwalony święty Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich Świętych.

* * *

304 . O, Boże, dzięki Ci składamy za ten wielki cud,
Za tej miłości wieczny zamysł, by odkupić lud.
Tyś Syna swego dał, by człowiek życie miał.
On przyjął na się ludzkie ciało, jednym z nas się stał.

Lecz nie dość było tej miłości, że wśród ludzi żył.
On w Eucharystii wśród nas gości, w hostii tej się skrył.
Tu otwarł Serce swe i łaski wiernym śle.
On jest pokarmem naszych dusz i umocnieniem sił.

Zawitaj, Jezu, drogi Gościu, źródło hojnych łask.
Ty nas gromadzisz w jeden Kościół, Ty jednoczysz nas.
Bądź siłą naszych dusz, ostoją pośród burz.
Pozostań z nami w doczesności i po wieczny czas.

* * *

305 . Pan nie opuszcza nigdy
Tych, którzy Go szukają.

Całym sercem, Panie, pragnę Ci dziękować.
Chcę rozsławiać cuda Twoich dzieł.
Tobą, o, Najwyższy, cieszyć się, radować.
Niechaj Cię wychwala moja pieśń.

Pan nie opuszcza nigdy
Tych, którzy Go szukają.
W Tobie ma ucieczkę, kto ucisku doznał,
I ostoję pewną w trudne dni.
Tobie ufać może ten, kto Ciebie poznał.
Jeśli szuka Ciebie, jesteś z nim.

Pan nie opuszcza nigdy
Tych, którzy Go szukają.

* * *

306 . Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bez miar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię. Alleluja.

Ty jak ojciec wiedziesz mnie
I chronisz mnie od łez.
Ty znasz wszystkie kroki moje,
Próżny więc mój lęk.

Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bez miar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię. Alleluja.
Byłem słabym dzieckiem Twym,
Tyś mnie w ramiona wziął.
Gdy ubogim byłem, Panie,
Tyś wzbogacił mnie.

Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bez miar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię. Alleluja.
Błogosławię imię Twe
I sławię dobroć Twą.
Wiem, że dojdę drogą Twoją
W święty Ojca dom.

Panie mój, cóż Ci oddać mogę za bez miar niezliczonych łask?
W każdy dzień sławić będę Cię, wielbić Cię. Alleluja.

* * *

307 . Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię.
Bądź błogosławiony po wszystkie wieki.
Amen.

Panie, Boże ojca naszego, Izraela.
Amen.

Twoja jest wielkość, moc i sława,
Amen,
Majestat i chwała.
Amen.

Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię.
Bo wszystko, co jest na niebie i ziemi,
Amen,
Twoje jest, Panie.
Amen.

Władza królewska należy do Ciebie.
Amen;
I nawet ziemski monarcha jest Twoją własnością,
Amen.

Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię.
Bogactwo i chwała od Ciebie pochodzą,
Amen;
A Ty panujesz nad wszystkim,
Amen.

W Twojej ręce spoczywa moc i siła,
Amen;
Ty swoją ręką wywyższasz i utwierdzasz wszystko,
Amen.

Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię.
Teraz więc, nasz Boże, dzięki Ci składamy,
Amen;
I wysławiamy chwalebne Imię Twoje,
Amen.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Amen;
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków,
Amen.

Panie nasz, Boże, uwielbiamy Twoje imię.

* * *

308 . Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.

Wychwalajcie ze mną dzieła Bożej mocy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana nad wszystko na wieki. Alleluja.

Wychwalajcie Pana, aniołowie Pańscy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, Zastępy niebieskie. Alleluja.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, słońce i księżycu. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, wszystkie gwiazdy nieba. Alleluja.

Wychwalajcie Pana, cztery pory roku. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, pogody i słoty. Alleluja.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, rzeki, oceany. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, pagórki i góry. Alleluja.

Wychwalajcie Pana, rośliny, zwierzęta. Alleluja.
Niech wychwala Pana cały rodzaj ludzki. Alleluja.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.
Wychwalajcie Pana, ludzie sprawiedliwi. Alleluja.
Wychwalajcie Pana pokorni i święci. Alleluja.

Wychwalajcie Pana kapłani Kościoła. Alleluja.
Niech cały lud Boży sławi Jego dobroć. Alleluja.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.
Wychwalajcie Ojca wraz z Synem i Duchem. Alleluja.
Wychwalajmy Pana Stwórcę nieba, ziemi. Alleluja.

Wychwalajmy Boga, który rządzi światem. Alleluja.
Wychwalajmy Boga nad wszystko na wieki. Alleluja.

Radośnie Panu hymn śpiewajmy. Alleluja.
I dobroć Jego wysławiajmy. Alleluja.

* * *

309 . Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Będę Panu w każdej porze śpiewał pieśń wdzięczności.
Na mych ustach chwała Jego nieustannie gości.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
W Panu cała chluba moja, cieszcie się, pokorni.
Wspólnie ze mną chwalcie Pana, sławmy imię Jego.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Kiedym tęsknie szukał Pana, raczył mnie wysłuchać
I od wszelkiej trwogi mojej raczył mnie uwolnić.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Cieszcie się widokiem Jego, On was nie zawiedzie.
Pan usłyszał głos biednego, wyrwał go z ucisków.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Tych, co Pana się lękają, anioł Pański broni.
By ich wyrwać z ręki wroga, szańcem ich osłoni.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.
Więc skosztujcie i zobaczcie, jaki Pan jest dobry.
Kto do Niego się ucieknie, ten błogosławiony.

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..