.

460 . Wkrótce już ujrzę Ją
W ojczyzny mej błękicie,
Mą radość, miłość, życie,
Maryję, Matkę mą.
W niebie, w niebie, w niebie,
Wkrótce już ujrzę Ją.

Wkrótce już ujrzę Ją.
Nadzieją pieśń ta dzwoni,
Z ziemskiego bólu toni
Dźwięki jej szczęściem drżą.
W niebie, w niebie, w niebie,
Wkrótce już ujrzę Ją.

Wkrótce już ujrzę Ją.
Lilię wiecznej piękności.
Bezmiary mej miłości
Opowiem jedną łzą.
W niebie, w niebie, w niebie,
Wkrótce już ujrzę Ją.

* * *

461 . Wszystkie trony niebieskie, dajcie osobliwą
Chwałę Królowej Polski, cześć Jej świątobliwą.
Maryjo, Maryjo, Polski jesteś Królową.
(: Niech opieka Twoja nas zachowa :).

Która nas, swe poddane, cudownie ratuje
I wszelaką obronę u Syna sprawuje.
(: Niech opieka Twoja nas zachowa :).

A gdy się pod najświętsze Twe rzucamy nogi,
Ty racz od złych najeźdźców nasze bronić progi.
(: Niech opieka Twoja nas zachowa :).

* * *

462 . Wysokich niebiosów Pani,
Spojrzyj na rodzaj człowieczy.
Oto na sercu znękani.
A któż ich boleść uleczy?
Tyś miała serce zranione
I żal Twój nie miał swej tamy.
(: Matko, pod Twą obronę z pokorą się uciekamy :).

Oto kalecy i chorzy
Błagają Twojej litości.
A któż im siły przymnoży?
A któż im rany zagoi?
W Twej łasce cudem natchnione,
Uzdrawiające balsamy.
(: Matko, pod Twą obronę z pokorą się uciekamy :).

* * *

463 . Wyśpiewałaś Bogu w hymnie uwielbienia
Cześć i dziękczynienie za wybrania cud,
Uniżenie pysznych, możnych ukorzenie,
Łaskę dla pokornych, miłosierdzia wschód.
O, Matko miłości i sprawiedliwości.
Strzeż, Piekarska Pani, robotniczy lud.

Daj nam, Matko, zerwać nienawiści pęta.
Pomóż zwalczyć w sercach wszelki grzechu brud.
Niech nas zawsze wspiera dobroć Twoja święta.
Chroń i pobłogosław nasz codzienny trud.
O, Matko miłości i sprawiedliwości.
Strzeż, Piekarska Pani, robotniczy lud.

* * *

464 . Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon.
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
(: Ave, Ave, Ave, Maria :).

Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
(: Ave, Ave, Ave, Maria :).

Niesiemy swe modły do tronu Pana
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
(: Ave, Ave, Ave, Maria :).

Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
(: Ave, Ave, Ave, Maria :).

Różaniec, pokuta i umartwienie
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
(: Ave, Ave, Ave, Maria :).

* * *

465 . Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe królestwo weź w porękę,
Maryjo.

Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo.
Tyłeś, Matko, wycierpiała, Maryjo.
Przez Twego Syna cierpienia
Daruj nasze przewinienia,
Uproś łaskę przebaczenia,
Maryjo.

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo.
Ty za nami przemów słowo, Maryjo.
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały.
Niech rozwija się wspaniały,
Maryjo.

* * *

466 . Z śląskich kopalń, pól i hut, z nizin, górskich grani
Garnie się roboczy lud do Piekarskiej Pani.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Weź Ojczyznę pod swój płaszcz przeciw wszystkim wrogom.
Nasza praca i trud nasz niechaj jej pomogą.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Rzekłaś kiedyś, widząc znój robotników w Kanie:
"Czyńcie wszystko, jak Syn mój da wam rozkazanie".
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

Cieśla Józef, święty mąż, w swoim trudzie szarym
W Tobie moc znajdował wciąż, radość, siłę wiary.
Robotników Matko, wiary naszej siło,
Miejsca pracy, rodzin krąg niech ogarnie miłość.

* * *

467 . Z wyroków nieba Maryja się rodzi, Matka Boskiego Syna.
Przed słońca wzejściem ta Jutrzenka wschodzi
I już świecić zaczyna.
Głowę już smoka Jej narodzenie
Kruszy i daje światu zbawienie.
O, jak wesoła nowina!

Z zacnych rodziców, Anny, Joachima,
Maryja narodzona.
Dostojność Matki Chrystusowej trzyma,
W pieluszki uwiniona,
Bo wprzód, nim była na świat wydana,
Bogarodzicą deklarowana,
Wraz z Chrystusem przeznaczona.

* * *

468 . Zawitaj, Królowo różańca świętego,
Jedyna nadziejo człowieka grzesznego.
Zawitaj, bez zmazy lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Panno nad pannami, Święta nad świętymi,
Najświętsza Królowo, Pani nieba, ziemi,
Najśliczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Matko różańcowa, jasna gwiazdo morska,
Anielska Królowo, śliczna Matko Boska,
Raju rozkosznego lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa,
Tyś najprzyjemniejsza Różdżko Aronowa.
Najwdzięczniejszy kwiecie, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie.
Święta nad świętymi, lilijo,
Matko różańcowa, Maryjo.

* * *

469 . Zawitaj, Matko Boga, Mistrzyni wszystkich cnót.
Tyś dla nas pewną drogą do nieba wiecznych wrót.
Wspieraj w każdej sprawie i na każdy czas
I zawsze rządź łaskawie wśród nas, wśród nas.
Dobro na nas zlewaj, Władczyni wszech łask,
I uśmiech Twój rozsiewaj wśród nas, wśród nas.

Zachowaj, Panno czysta, niewinność naszych dusz.
Niech lud z Twych łask korzysta, Ty twarde serca skrusz.
Wspieraj w każdej sprawie i na każdy czas
I zawsze rządź łaskawie wśród nas, wśród nas.
Dobro na nas zlewaj, Władczyni wszech łask,
I uśmiech Twój rozsiewaj wśród nas, wśród nas.

Ucz tych, co cierpień brzemię i życia znoszą trud,
Że zło, co kazi ziemię, nadziei gładzi cud.
Wspieraj w każdej sprawie i na każdy czas
I zawsze rządź łaskawie wśród nas, wśród nas.
Dobro na nas zlewaj, Władczyni wszech łask,
I uśmiech Twój rozsiewaj wśród nas, wśród nas.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..