Powrót do tekstu

Praca i modlitwa

DIECO RODRICUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ

"Chrystus w domu Marii i Marty",
olej na p³ótnie, 1618-1620, National Gallery, Londyn

<< powrót
.